Η αναβάθμιση του Pokken Tournament είναι ήδη διαθέσιμη 1.3

15 Ιούν

pokken-tournament-1.3

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση είναι 214MB και αλλάζει μερικές παραμέτρους στους χαρακτήρες. Δείτε στην συνέχεια για τις αλλαγές που έγιναν.

Alterations:
-Various Move Alterations-
Lucario
– Burst Mode: Fixes a glitch that causes Support Pokémon to be unable to be called after attacking
– Bone Rush ~ Downward Swing Follow-up: Combo damage has been increased
– Forward Strong Attack: Reduces the ease of Guard Break
Pikachu
– Volt Shock Fist: Increases length of time allowed for opponent to block
– Nuzzle: Changes the stall time that meant you were unable to grab the Pokémon
Machamp
Low Stance Strong Attack: Shortens stall time with first hit to allow opponent a chance to block
Gardevoir
– Backward Weak Attack: Increased damage and speed of Gardevoir
Weavile
– Icicle Crash ~ Signal Slash: Increased stall time
Suicune
– Weak Attack ~ Strong Attack Follow-up: Increased distance the opponent is pushed back when they guard
– Midair Weak Attack: Reduces stall time given to opponents when they guard
Charizard
– Air Slash: Increase in hitbox size to fix a problem of the move mission
– Synergy Burst: Duration reduced
Gengar
– Shadow Punch: Increase in hitbox size to fix a problem of the move mission
Blaziken
– Low Stance Weak Attack: Reduces stall time
– Midair Weak Attack: Increased part of the long-range attack
– Burst Attack: No longer causes Guard Break
Pikachu Libre
– Low Stance Strong Attack: Makes it easier to avoid follow-up attack
– Synergy Burst: Duration reduced
– High Stance Weak Attack: Combo damage has been decreased
Sceptile
-Bullet Seed: Increases speed of growth
– Strong Attack ~ Charge: Reduces ease to Guard Break
Chandelure
– Charge Strong Attack: Reduces duration of bad status to match length of opponent’s bad status
– Forward Strong Attack: Increased base damage
– Side Ranged Attack: Lowers movement speed
Braixen
-Flame Charge: Increases avoidance performance
– Strong Attack: Allows for combos when the second hit hits a grounded opponent
– Burst Attack: Fixes a glitch that causes Support Pokémon to be unable to be called after attacking
– Fire Spin (Normal, Charge, Enhanced, and Enhanced Charge): Reduces the ease to Guard Crash
– Backward Ranged Attack (Normal and Charge): Reduces the ease to Guard Crash
– Light Screen: When switching to Sunny Day, Braixen has been fixed to allow for jumping
Garchomp
– Stone Edge: Increases time to counter attack after the move has been blocked
– Counter Attack: Makes it easier to grab airborne opponents
– Backward Strong Attack: Alters time for the opponent to block
– Low Stance Strong Attack: Alters time for counter attacks
– Burst Attack: Altered so the opponent cannot stop guarding after the first hit
– Dig: Altered to hit against opponents in Synergy Burst
Mewtwo
– Drain Punch: Increased the Synergy Gauge increase with the hit
– Burst Attack: Shortened invincible time when the move misses
– Pokémon Attacks: Increases the amount drained from the Synergy Gauge when moves used
– Barrier: Timing slowed down
– Confusion: Increases chances for opponents to guard.
– Forward Ranged Attack: Lowers the reach of the move.
– Backward Ranged Attack: Slows the move and allows it to be stopped by Pokémon Attacks.
– Homing Attack: Reduces number of hits in the second stage.
– Counter Attack: Fixes the point at which the Synergy Gauge is decreased.
Shadow Mewtwo
– Recover: Decreases stall time.
– Thunder: Allows for combos when opponent is hit while airborne.
– Backward Ranged Attack: Increases opponent stall time when they’re hit while airborne
— Easier to switch into Miracle Eye
– Backward Ranged Attack ~ Miracle Eye: Increases opponent stall time when they’re hit
– Back Step: Shortens time to allow to do any attack or call Support Pokémon.
– Synergy Burst Counter Attack: Allows a combo
– Psywave: Vortex: Increases HP reduction
— Reduces damage obtained during guard.
– Miracle Eye: Increases HP reduction
– Earthquake: Increases likelihood of being blocked
– Jumping Ranged Attack: Increases stall time
— Alters timing of move to allow for opponent to more easily dodge
– Homing Attack: Reduces number of hits in the second stage
– Synergy Burst: Duration reduced
– Psywave: Vortex: Fixes an issue when used straight after Synergy Burst
Support Pokemon
Snivy – Leaf Tornado: Increases Base Damage
Croagunk – Toxic: Increases the damage done at guard and decreases recoverable HP of opponent
Magneton – Tri Attack:Increases base damage
Quagsire – Mud Bomb: Reduces distance the opponent is pushed back when they guard
Diglett – Dig: Decreases base damage. Reduces ease of Guard Break
Yveltal – Oblivion Wing: Allows for combos when it hits airborne opponents
Latios – Luster Purge: Delays the recovery of Support Gauge. Reduces ease of Guard Break
Cresselia – Lunar Dance: Prevents Pokémon being invincible when called
Notes
This update is required for your game to go online.

Πηγή

 

Η αναβάθμιση του Pokken Tournament είναι ήδη διαθέσιμη 1.3

| Wii U, Νέα | 0 Comments
About The Author
- Άγγελος Ζωχιός a.k.a AkiraGr Ιδιοκτήτης και αρχισυντάκτης του Nintendo Next. Με σιδηρά πυγμή παλεύει μαζί με το ηρωικό party του για την σωστή σας ενημέρωση. Δημιουργός του ελληνικού τμήματος των Nintendo eSport στην χώρας μας. Ακολουθείστε με στο twitter, facebook, google+

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων